Problemy współczesnych rodzin

System reklamy Test

Najnowsze artykuły

  • Gdy dzieci wyfruną z gniazdaProblem samotnych starszych ludzi onegdaj był dużo rzadziej spotykany. Model rodziny wielopokoleniowej nie był niczym niezwykłym. Mieszkające w jednym domu małżeństwa z dziećmi i rodzicami lepiej lub gorzej radziły sobie z(...)
  • Konflikt z teściowąChociaż w niewybrednych dowcipach najostrzejsze konflikty występują na linii teściowa-zięć, rzeczywistość jest inna: psycholodzy i socjolodzy twierdzą, że największa szansa na pojawienie się konfliktu występuje w(...)
  • Rodziny zastępczeSpołeczeństwo od dawna zastanawia się, jak najlepiej rozwiązywać problem dzieci, które straciły rodziców bądź takich, którymi z jakichś przyczyn rodzice nie mogą lub nie chcą się zajmować. Instytucji domów dziecka działa w Polsce kilka tysięcy. Każdy powie jednak, że nie są to(...)
Reklama

Podział obowiązków w rodzinie

Od wieków europejskie rodziny funkcjonowały według modelu patriarchalnego; w rodzinie panował ścisły podział na role według którego mężczyzna zarabiał na dom, a kobieta zajmowała się wychowywaniem dzieci. System ten co prawda funkcjonował bardzo dobrze, niektórzy socjologowie uważają nawet, że bez takiego modelu społeczeństwo nie miałoby szansy osiągnąć wysokiego stopnia rozwoju.
Jednak czasy się zmieniają, warunki bytowe nie są już tak trudne, a kobiety tęsknią za niezależnością. Pracująca, pnąca się po szczeblach kariery kobieta już nikogo nie dziwi ani nie oburza. Tym samym jednak konieczne jest bardziej sprawiedliwe niż kiedykolwiek dzielenie obowiązków domowych pomiędzy domowników. Niestety wciąż w niektórych kręgach pokutuje przekonanie, że obowiązki domowe to domena przede wszystkim kobieca. W związku z tym w wielu gospodarstwach domowych nawet w sytuacji, gdy oboje małżonkowie pracują, lwią część prac domowych wykonuje kobieta, jej mąż natomiast odpoczywa po pracy. Nowoczesne pary doceniają zalety płynące z równego podziału obowiązków i starają się porzucić przestarzały model.
Coraz częściej więc widzi się dumnych tatusiów bawiących się z dziećmi w parku lub robiących rodzinne zakupy, a widok ten nikogo już nie dziwi – również sami panowie nie odczuwają bynajmniej zażenowania i nie uważają się za zniewieściałych. Oby tak dalej!

Podobne artykuły:

Problemy samotnych matek

Tak się jakoś dzieje, że pojęcie samotnej matki na stałe zadomowiło się w polskim słowniku, w(więcej...)

Powiększanie rodziny

Wymagania wobec optymalnego progu zarobkowego pozwalającego na zdecydowanie się na(więcej...)

Relacje między rodzeństwem

Stosunki między rodzeństwem, jak to bywa w rodzinie czy ogólnie między ludźmi, mogą(więcej...)

Więcej w serwisie:

Rodziny zastępcze

Społeczeństwo od dawna zastanawia się, jak najlepiej rozwiązywać problem dzieci, które straciły rodziców bądź(więcej...)

Jaka jest rodzina idealna

Bardzo niejasne i trudne do sprecyzowania są wyznaczniki decydujące o tym, czy rodzina jest udana i(więcej...)

Nastoletnie matki w społeczeństwie

Panuje ogólne, niepisane przekonanie, że rozluźnienie obyczajów i epatowanie seksualnością w(więcej...)
Ads: